1. Aandachtspunten tijdens de yogalessen:
  • Voor de lessen bij jou thuis is een schone en rookvrije ruimte van minimaal 1,5 x 2 meter per persoon waar ongestoord les kan worden gegeven vereiste ;
  • Het is aan te bevelen geruime tijd voor de les (zeker anderhalf uur) niets of slechts een zeer lichte maaltijd te eten, zodat je hiervan tijdens de les geen last van kunt krijgen;
  • Draag kleding waarin je je prettig voelt en gemakkelijk in kunt bewegen;
  • Yogales vindt plaats op blote voeten. Zorg dat deze schoon zijn. Ik ga er verder van uit dat de persoonlijke hygiëne in acht wordt genomen; dat doe ik zelf immers ook.
  • Voor de lessen te paard gelden andere regels. Neem hiervoor contact met mij op!

 2. Mijn lessen zijn Hatha yoga lessen. Dit is een fysieke yogavariant die voor het grootste deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s). Daarnaast geef ik tijdens de les ook ontspannings- en visualisatieoefeningen. Het algemene doel van de lessen is het op een plezierige wijze bevorderen van de lichamelijke en geestelijke ontspanning en gesteldheid. Om optimaal te kunnen profiteren van de lessen is het belangrijk dat mijn aanwijzingen worden opgevolgd en aandachtig naar mijn uitleg wordt geluisterd. Dit ter preventie van blessures.

 3. Mocht je een keer verhinderd zijn, dan is dat geen enkel probleem. Vergeet echter niet om TIJDIG af te melden! Dit kan tot drie uur voor aanvang van de les. Hetzij mondeling, telefonisch (06-21476099) of per e-mail (marlet@thuisyoga.nl).

 4. Een gemiste les die op tijd is afgemeld kan in overleg worden ingehaald.

 5. Je kunt kiezen uit een proefles, een losse les of een ’10 lessenkaart’. Voor deze leskaart betaal je een gereduceerd tarief (10% korting) en deze kaart is 3 maanden geldig.

 6. Het lesgeld kan contant, via Tikkie of vooraf per bank in één keer worden betaald. Hiervan kan alleen afgeweken worden als dit van tevoren overeengekomen is. Er is bij langdurige ziekte of zwangerschap een regeling bespreekbaar. Restitutie van lesgeld is helaas niet mogelijk.
  Het bankrekeningnummer van ThuisYoga is NL87 ASNB 0948 6948 07.

 7. Vakanties of andere afmeldingen mijnerzijds worden tijdig aangegeven via What’sApp, op de website of via e-mail.

 8. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Tijdens de les wordt er steeds op gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. Als je onder medische behandeling bent, wil je dan overleg plegen met de behandelaar over het volgen van yogalessen? Dit geldt ook voor mensen die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

 9. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten is het belangrijk dat dit vóór aanvang van de les wordt gemeld. Dit kan telefonisch op nummer (06-21476099) of via de mail (marlet@thuisyoga.nl).

 10. Uiteraard worden mobiele telefoons uit gezet tijdens de les.

 11. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen wanneer les wordt gegeven op locatie van derden.